Etkinlikler

Dünden bugüne..
 • 2020
  VIII. TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU Online 12--13 EYLÜL 2020 TEKİRDAĞ

  VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

  BİLİMSEL PROGRAM

  12 Eylül 2020 ; CUMARTESİ

  Açılış 13:45-14:00

  1-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I ( Satellite Lecture (Sponsored by )

  (14:00-15:15)

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr. Serdal Korkmaz

  Nüks/Dirençli mantle hücreli lenfomada yeni ajanların kullanımı

  14:00-14:25

  Dr. Ayşegül Tetik

  Periferik T hücreli lenfomalardayeni tedavi stratejileri

  14:15-14:50

  Dr. Atakan Tekinalp

  Hodgkin lenfoma’da yeni ajanların optimal kullanımı

  14:50-15:15

  Dr.Bahar Uncu Ulu

  2-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu II

  (15:00-16:50)

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr. Sami Kartı

  Nüks kronik lenfosittik lösemi tedavisinde güncel yaklaşım

  16:00-16:25

  Dr. Turgay Ulaş

  Lenfoproliferatif hastalıklarda destek tedavisi

  16:25-16:50

  Dr.Osman Yokuş

  Kahve arası

  16:50-17:00

  3-Akut LösemilerOturumu Mehmet Sinan Dal ( Satellite Lecture (Sponsored by )

  (15:00-18:15)

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr.Mehmet Sinan Dal

  Akut lenfoblastik lösemide yeni ajanların MRD ilişkili kullanımı

  17:00-17:25

  Dr. Dicle İskender

  Akut myeloid lösemide yeni biyolojik ajanlar

  17:25-17:50

  Dr.Erman Öztürk

  Akut myeloid lösemi tedavi yönetiminde MRD kullanımı

  17:50-18:15

  Dr.Merih Kızıl Çakar

  4-Uydu Sempozyumu ( Satellite Lecture (Sponsored by )

  OTURUM BAŞKANI:

  Dr. Seçkin Çağırkan

  Nüks Myelomda Tedavisinde Karfizomib

  Dr.Fahri Şahin

  18:15-19:00

  Kahve arası

  19:00-19:15

  5-Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu

  19:25-20:05

  OTURUM BAŞKANI:

  Dr. Güven Çetin

  Multiplmyelomda yeni nesil immünoterapi

  19:15-19:40

  Dr.Ant Uzay

  Nüks/dirençli myelomda optimal kompinasyonlar

  20:05-20:30

  Dr.İlhami Berber

  6-Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu: ( Satellite Lecture (Sponsored by ) 15:15-16:05

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr. Burhan Turgut

  CAR-T hücre teknolojisinde yenilikler

  20:05-20:30

  Dr.Fevzi ALTUNTAŞ

  Lenfoma/myelom tedavisinde CAR-T hücre

  20:30-20:55

  Dr.Tuğçe Nur Yiğenoğlu

  Kahve arası

  20:55-21:10

  7-Kronik MyeloproliferatifNeoplazilerOturumu: ( Satellite Lecture (Sponsored by ) 21:10-22:00

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr. İsmet Aydoğdu

  Ph-neg myeloproliferatifneoplazmlarda yeni teröpatik hedefler

  21:10-21:35

  Dr.Mehmet Hilmi Doğu

  Myeloproliferatif neoplazmlarda kanama/tromboz

  21:35-22:00

  Dr.Seval Akpınar

  13 Eylül 2020 ; PAZAR

  8-Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :

  13:30-15:05

  İlaç Klinik Çalışmaları ( Satellite Sponsorluğu Amgen )

  OTURUM BAŞKANI

  Dr. Düzgün Özatlı

  Türkiye’de klinik araştırıma merkezleri

  13:30-13:55

  Dr. Nuran Ahu Baysal

  Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları I

  13:55-14:15

  Dr. Hikmetullah Batgi

  Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları II

  14:15-14:40

  Dr. Mehmet Bakırtaş

  9-Akılcı İlaç Oturumu:

  Küçük molekül biyolojik ajanların hematolojide akılcı kullanımı

  14:40-15:05

  Dr.Tuba Hacıbekiroğlu

  Kahve Arası 15:05-15:20

  10-KURS PROGRAMI: 15:20-17:20

  Akım sitometri

  Akım sitometri çalışma prensipleri

  Dr. İshak Özel Tekin

  Örnek hazırlama ve cihazın kullanımı Laboratuvar çalışması

  Akut lösemi ve lenfoproliferatif neoplazmlarda analiz

  Dr. Burhan Turgut

 • 2019
  VII. TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 27-28 NİSAN 2019 TEKİRDAĞ ÇORLU HİLTON GARDEN INN

  VII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

  Hilton Garden Inn Çorlu

  BİLİMSEL PROGRAM

  27 NİSAN 2019; CUMARTESİ

  Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu

  (08:30-09:50)

  OTURUM BAŞKANI:

  Dr. Sami Kartı, Dr.Serdal Korkmaz

  Kronik Lenfositik lösemi tedavisinde bcl-2 inhibitörleri

  08:50-09:10

  Dr. Osman Yokuş

  Kronik lenfositik lösemide antikor tedavisi: Ne zaman? Hangisi?

  09:10-09:30

  Dr. Turgay Ulaş

  CD30 pozitif lenfomalar; antikor tedavisi ne zaman?

  09:30-09:50

  Dr. Ant Uzay

  Myelodisplastik Sendrom-Akut Myeloid Lösemi Oturumu 10:00-11:00

  OTURUM BAŞKANI:

  Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Seçkin Çağırkan

  Myelodisplastik sendromda morfoloji

  10:00-10:20

  Dr. İsmet Aydoğdu

  Yüksek risk myelodisplastik sendrom tedavisinde güncel durum

  10:20-10:40

  Dr.Düzgün Özatlı

  CHIP ( potansiyeli belirlenmemiş klonal hematopoezis)

  10:40-11:00

  Dr.Atakan Tekinalp

  Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu

  11:10-12.10

  OTURUM BAŞKANI:

  Mehmet Sönmez, Şehmus Ertop

  Multipl myelomda antikor tedavisi

  11:10-11:30

  Dr. Hasan Atilla Özkan

  Nüks dirençli Multipl myelom: Hangi ajan? Hangi kombinasyon?

  11:30-11:50

  Dr. Alpay Yeşilaltay

  WM/Lenfoplazmositer lenfomada yeni tedavi seçenekleri

  11:50-12:10

  Dr. İlhami Berber

  Hücresel İmmün Tedaviler oturumu: 12:20-13:00

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Birol Güvenç, Mehmet Ali Erkut

  Dr. Mehmet Sinan Dal

  Hematolojik neoplazilerde CAR-T tedavi

  12:40-13:00

  Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

  ÖĞLE ARASI

  Uydu Sempozyumu (AMGEN)

  OTURUM BAŞKANI:

  Dr. Düzgün Özatlı

  14:00-15:00

  Nüks/dirençli Multipl miyelomda Karfilzomib ve kompinasyonları

  Dr. Mehmet Hilmi Doğu 14:00-15:00

  Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu:

  15:00-16:00

  OTURUM BAŞKANI:

  Gülsüm Özet, Fevzi Altuntaş

  Polisitemia vera; Jak 2 inhibitörü ne zaman?

  15:00-15:20

  Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

  Nüks/dirençli ve blastik fazdaki myelofibrozda tedavi

  15:20-15:40

  Dr.Fehmi Hindilerden

  Kronik myeloid lösemi tedavisinde güncel durum

  15:40-16:00

  Dr. Seval Akpınar

  Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :

  16:15-17:15

  İlaç Klinik Çalışmaları

  OTURUM BAŞKANI:

  Burhan Turgut

  Türkiye’de ilaç klinik araştırmaları; daha gidilecek yol var mı?

  16:15-16:35

  Dr. Fevzi Altuntaş

  İlaç klinik araştırma alt yapısı ve organizasyonu

  16:35-16:55

  Dr. Merih Kızıl Çakar

  İlaç Klinik Araştırmalarına Farklı Bakış

  16:55-17:15

  Dr. Tarkan Yetişyiğit

  Myelomda yeni ajanlarla yapılan çalışmalar

  17:15-18:45

  OTURUM BAŞKANLARI:

  Dr. Burhan Turgut, Dr. Sibel Hacıoğlu

  İxazomib çalışması

  17:15-17:45

  Dr. Dicle İskender

  Pomalidomid çalışması

  17:45-18:15

  Dr. Ayşegül Tetik

  Akılcı İlaç Oturumu:

  İmmünterapatiklerin hematolojide akılcı kullanımı

  18:15-18:45

  Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

  28 NİSAN PAZAR

  İmmün Aracılı Hastalıklar Oturumu:

  09:00-10:00

  OTURUM BAŞKANLARI

  yelomda yeni ajanlarla yapılan : İsmet Aydoğdu, Güven Çetin

  İmmün trombositopenik purpura, güncel tedavi

  09:00-09:20

  Dr. Şebnem İzmir Güner

  Otoimmün hemolitik anemi

  09:20-09:40

  Dr. Alev Akyol

  GVHD tedavisinde kullanılan yeni ajanlar

  09:40-10:00

  Dr. İpek Yönal Hindilerden

  KURS PROGRAMI: 10:00-12:00

  Akım Sitometri, kapı alma stratejileri, MRD analizi

  10:30-11:30

  Dr. Burhan Turgut

  Dr. İshak Özel Tekin

  Hematolojide PCR kullanımı 11:30-12:30

  Dr. Bahadır Batar

 • 2018
  VI. TEKİRDAG HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 12 MAYIS 2018 TEKİRDAĞ - RAMADA

  VI. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

  Ramada -Tekirdag

  BİLİMSEL PROGRAM

  12 MAYIS 2018 CUMARTESİ

  08.30-09.30: Anemiler

  Oturumu Oturum Başkanları:

  Dr. İsmet AYDOĞDU, Dr. Mehmet TURGUT

  08.30-08.50:Demir eksikliği anemisinde parenteral tedavinin yeri: Konuşmacı:

  Dr.Erman Öztürk

  08.50-09.10:

  Yüksek risk MDS’de tedavi yönetimi: Konuşmacı: Dr. Düzgün Özatlı

  09.10-09.30

  Düşük risk MDS olgularında anemi yönetimi: Konuşmacı:Dr.Merih Kızıl Çakar

  09.30-10.10

  Kronik Lenfositik Lösemi Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Hasan Atilla ÖZKAN, Prof. Dr. Sami KARTI

  09.30-09.50

  KLL tedavisinde yeni kuşak anti-CD20 monoklonal antikorlarınm yeri Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir GÜNER

  09.50-10.10

  Klinik ve biyolojik faktörler ışığında KLL tedavisi Konuşmacı:Dr. Filiz VURAL

  10.10-10.20

  Kahve arası

  10.20-11.20

  Multipl Myelom Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN – Dr.Sevgi KALAYOĞLU

  10.20-10.40

  Monoklonal antikorlar çağında MRD yeni tedavi hedefi mi?

  Konuşmacı:Dr.Dicle İSKENDER

  10.40-11.00

  İmmunmodulatuar tedavi optimizasyonu Konuşmacı:Dr.İlhami BERBER

  11.00-11.20

  Yeni kuşak proteazom inhibitörlerinin akılcı kullanımı Konuşmacı:Dr.Ömür Gökmen SEVİNDİK

  11.30-12.30

  Lenfomalar Oturumu Oturum Başkanları:Dr.Fevzi ALTUNTAŞ, Dr. Alev AKYOL

  11.30-11.50

  Nüks/dirençli HL: Hangi biyolojik ajan, ne zaman? Konuşmacı: Dr. Ant UZAY

  11.50-12.10

  Mantle hücreli lenfomada tedavi optimizasyonu Konuşmacı:Dr.Seval AKPINAR

  12.10-12.30

  DBBHL’da ilk basamak tedavi: risk-temelli yaklaşımın zamanı geldi mi? Konuşmacı: Dr. Sibel MANDAROĞLU

  12.30-13.30 : Öğle Yemeği

  13.30-14.20: Myeloproliferatif Neoplazmlar Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ, Dr. Güven ÇETİN

  13.30-13.50

  KML’de ikinci basamakta tedavi yönetimi Konuşmacı: Dr. Ömür KAYIKÇI

  13.50-14.10

  JAK2 inhibitörleri çağında myeloproliferatif neoplazmlar Konuşmacı: Dr.Mehmet Sinan DAL

  14.20-14.40

  Hematolojide akılcı ilaç yönetimi Oturum Başkanı: Dr.Bahriye BAYZIN

  14.20-14.40

  Kinazi nhibitörlerinin akılcı kullanımı Konuşmacı:Dr.Kamil VURAL

  KURS PROGRAMI

  (15.00-18.10) 15.00-15.40:

  Minimal rezidüel hastalık (MRD) tanısında akım sitometri kullanımı: Konuşmacı:Dr.İshak Özel TEKİN

  15.50-16.10:

  Multipl Myelom olgu sunumu: Konuşmacı:Dr.Alpay Yeşilaltay

  16.20-17.00

  Multipl myelom ve kronik lenfositik lösemide MRD Konuşmacı: Dr.Burhan Turgut

  17.10-17.30

  Akut lenfoblastik lösemi olgu sunumu: Konuşmacı: Atakan Tekinalp

  17:40-18.10

  Akut Lösemilerde MRD Konuşmacı: Dr.Burhan Turgut