12.TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 11,12 MAYIS 2024–RAMADA

Kongre Proje Sorumlusu ; Muhammed Güneş

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 27,28 MAYIS 2023 RAMADA -TEKİRDAĞ DA GERÇEKLEŞMİŞTİR

2022-2023 YILI GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER

11.TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU https://ths2023.com/

10.TEKİRDAĞ HEMATOLOJ SEMPOZYUMU https://ths2022virtual.com/

2.INTERNATİONAL BALKAN NOROLOJİ KONGRESİ https://ibcnn2022.com/

Gerçekleşen Etkinlikler

TEKİRDAĞ LÖSEMİ ve KANSER DERNEĞİ – 27,28 MAYIS 2023 RAMADA (ths2023.com)

Tekirdağ Ramada Otelde Gerçekleşmiştir. Katılım Sertifakaları Kongre sitesinden temin edilebilmektedir.

The 1st International Balkan Congress on Neurology and Neuroscience 01- 03 OCTOBER 2021 RAMADA-TEKİRDAĞ da gerçekleştirildi. https://ibcnn2021.com/ — https://ibcnn2022.com

11.Tekirdağ hematoloji Sempozyuma katılım Belgelerini ağaşıdaki link den temin edebilirsiniz

TEKİRDAĞ LÖSEMİ ve KANSER DERNEĞİ – 27,28 MAYIS 2023 RAMADA (ths2023.com)

Geçmiş Etkinlikler