VI. TEKİRDAG HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU

KONGRE İÇERİĞİ

VI. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu Ramada -Tekirdag BİLİMSEL PROGRAM12 MAYIS 2018 CUMARTESİ

08.30-09.30: Anemiler Oturumu Oturum Başkanları: Dr. İsmet AYDOĞDU, Dr. Mehmet TURGUT

08.30-08.50: Demir eksikliği anemisinde parenteral tedavinin yeri: Konuşmacı: Dr.Erman Öztürk

08.50-09.10: Yüksek risk MDS’de tedavi yönetimi: Konuşmacı: Dr. Düzgün Özatlı

09.10-09.30: Düşük risk MDS olgularında anemi yönetimi: Konuşmacı:Dr.Merih Kızıl Çakar

09.30-10.10: Kronik Lenfositik Lösemi Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Hasan Atilla ÖZKAN, Prof. Dr. Sami KARTI

09.30-09.50: KLL tedavisinde yeni kuşak anti-CD20 monoklonal antikorlarınm yeri Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir GÜNER

09.50-10.10: Klinik ve biyolojik faktörler ışığında KLL tedavisi Konuşmacı:Dr. Filiz VURAL

10.10-10.20: Kahve arası

10.20-11.20: Multipl Myelom Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN – Dr.Sevgi KALAYOĞLU

10.20-10.40:Monoklonal antikorlar çağında MRD yeni tedavi hedefi mi?
Konuşmacı:Dr.Dicle İSKENDER

10.40-11.00: İmmunmodulatuar tedavi optimizasyonu Konuşmacı:Dr.İlhami BERBER

11.00-11.20:Yeni kuşak proteazom inhibitörlerinin akılcı kullanımı Konuşmacı:Dr.Ömür Gökmen SEVİNDİK

11.30-12.30: Lenfomalar Oturumu Oturum Başkanları:Dr.Fevzi ALTUNTAŞ, Dr. Alev AKYOL

11.30-11.50: Nüks/dirençli HL: Hangi biyolojik ajan, ne zaman? Konuşmacı: Dr. Ant UZAY

11.50-12.10: Mantle hücreli lenfomada tedavi optimizasyonu Konuşmacı:Dr.Seval AKPINAR

12.10-12.30: DBBHL’da ilk basamak tedavi: risk-temelli yaklaşımın zamanı geldi mi? Konuşmacı: Dr. Sibel MANDAROĞLU

12.30-13.30: Öğle Yemeği

13.30-14.20: Myeloproliferatif Neoplazmlar Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Emre TEKGÜNDÜZ, Dr. Güven ÇETİN

13.30-13.50: KML’de ikinci basamakta tedavi yönetimi Konuşmacı: Dr. Ömür KAYIKÇI

13.50-14.10: JAK2 inhibitörleri çağında myeloproliferatif neoplazmlar Konuşmacı: Dr.Mehmet Sinan DAL

14.20-14.40: Hematolojide akılcı ilaç yönetimi Oturum Başkanı: Dr.Bahriye BAYZIN 14.20-14.40: Kinazi nhibitörlerinin akılcı kullanımı Konuşmacı:Dr.Kamil VURAL

KURS PROGRAMI

(15.00-18.10) 15.00-15.40: Minimal rezidüel hastalık (MRD) tanısında akım sitometri kullanımı: Konuşmacı:Dr.İshak Özel TEKİN

15.50-16.10: Multipl Myelom olgu sunumu: Konuşmacı:Dr.Alpay Yeşilaltay

16.20-17.00:Multipl myelom ve kronik lenfositik lösemide MRD Konuşmacı: Dr.Burhan Turgut

17.10-17.30:Akut lenfoblastik lösemi olgu sunumu: Konuşmacı: Atakan Tekinalp

17:40-18.10:Akut Lösemilerde MRD Konuşmacı: Dr.Burhan Turgut