VII. TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 27 NİSAN 2019

KONGRE İÇERİĞİ

VII. Tekirdağ Hematoloji SempozyumuHilton Garden Inn Çorlu

BİLİMSEL PROGRAM27 NİSAN 2019; CUMARTESİ

Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu (08:30-09:50)

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı, Dr.Serdal Korkmaz

08:50-09:10 Kronik Lenfositik lösemi tedavisinde bcl-2 inhibitörleri Dr. Osman Yokuş

09:10-09:30 Kronik lenfositik lösemide antikor tedavisi: Ne zaman? Hangisi? Dr. Turgay Ulaş

09:30-09:50 CD30 pozitif lenfomalar; antikor tedavisi ne zaman? Dr. Ant Uzay

Myelodisplastik Sendrom-Akut Myeloid Lösemi Oturumu 10:00-11:00

OTURUM BAŞKANI: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Seçkin Çağırkan

10:00-10:20 Myelodisplastik sendromda morfoloji Dr. İsmet Aydoğdu

10:20-10:40 Yüksek risk myelodisplastik sendrom tedavisinde güncel durum Dr.Düzgün Özatlı

10:40-11:00 CHIP ( potansiyeli belirlenmemiş klonal hematopoezis) Dr.Atakan Tekinalp

Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu 11:10-12.10

OTURUM BAŞKANI: Mehmet Sönmez, Şehmus Ertop

11:10-11:30 Multipl myelomda antikor tedavisi Dr. Hasan Atilla Özkan

11:30-11:50 Nüks dirençli Multipl myelom: Hangi ajan? Hangi kombinasyon? Dr. Alpay Yeşilaltay

11:50-12:10 WM/Lenfoplazmositer lenfomada yeni tedavi seçenekleri Dr. İlhami Berber

Hücresel İmmün Tedaviler oturumu: 12:20-13:00

OTURUM BAŞKANLARI: Birol Güvenç, Mehmet Ali Erkut

12:20-12:40 Hematolojide check-point inhibitörleri Dr. Mehmet Sinan Dal 12:40-13:00 Hematolojik neoplazilerde CAR-T tedavi Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

ÖĞLE ARASI

Uydu Sempozyumu (AMGEN)

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı14:00-15:00

14:00-15:00 Nüks/dirençli Multipl miyelomda Karfilzomib ve kompinasyonları Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu: 15:00-16:00

OTURUM BAŞKANI: Gülsüm Özet, Fevzi Altuntaş

15:00-15:20 Polisitemia vera; Jak 2 inhibitörü ne zaman? Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

15:20-15:40 Nüks/dirençli ve blastik fazdaki myelofibrozda tedavi Dr.Fehmi Hindilerden

15:40-16:00 Kronik myeloid lösemi tedavisinde güncel durum Dr. Seval Akpınar

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu :16:15-17:15İlaç Klinik Çalışmaları

OTURUM BAŞKANI: Burhan Turgut

16:15-16:35 Türkiye’de ilaç klinik araştırmaları; daha gidilecek yol var mı? Dr. Fevzi Altuntaş

16:35-16:55 İlaç klinik araştırma alt yapısı ve organizasyonu Dr. Merih Kızıl Çakar

16:55-17:15 İlaç Klinik Araştırmalarına Farklı Bakış Dr. Tarkan Yetişyiğit

Myelomda yeni ajanlarla yapılan çalışmalar 17:15-18:45

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Burhan Turgut, Dr. Sibel Hacıoğlu

17:15-17:45 İxazomib çalışması Dr. Dicle İskender

17:45-18:15 Pomalidomid çalışması Dr. Ayşegül Tetik

Akılcı İlaç Oturumu:

18:15-18:45 İmmünterapatiklerin hematolojide akılcı kullanımı Dr. Tuba Hacıbekiroğlu

28 NİSAN PAZAR

İmmün Aracılı Hastalıklar Oturumu: 09:00-10:00

OTURUM BAŞKANLARI: İsmet Aydoğdu, Güven Çetin

09:00-09:20 İmmün trombositopenik purpura, güncel tedavi Dr. Şebnem İzmir Güner

09:20-09:40 Otoimmün hemolitik anemi Dr. Alev Akyol

09:40-10:00 GVHD tedavisinde kullanılan yeni ajanlar Dr. İpek Yönal Hindilerden

KURS PROGRAMI: 10:00-12:00

10:30-11:30 Akım Sitometri, kapı alma stratejileri, MRD analizi Dr. Burhan TurgutDr. İshak Özel Tekin

11:30-12:30 Hematolojide PCR kullanımı Dr. Bahadır Batar